Home » Lambretta Club Nederland

Lambretta Club Nederland

De vereniging stelt zich het bevorderen van het rijden met scooters in het algemeen en op Lambretta scooters in het bijzonder tot doel. We trachten dit te realiseren door het  organiseren van evenementen en het verstrekken van informatie over de Lambretta scooter en behulpzaam te zijn bij het rijdend houden.

Het plezier aan de Lambretta en het rijden er op staat voorop.

De leden worden op de hoogte gehouden door een 4 keer per jaar verschijnend clubblad en via deze site. Er worden tourritten georganiseerd en clubbijeenkomsten gehouden.

Binnen de Lambretta Club Nederland zijn diverse leden met technische kennis en ervaring, die bereid zijn te helpen om uw Lambretta in conditie te houden. Zij kunnen u helpen met technische vragen en adviseren of helpen bij het zoeken naar onderdelen.

Tevens is documentatie over de verschillende Lambretta modellen aanwezig.

Correspondentieadres

Gekoppelde merken

Contactpersoon

Deel deze pagina!

Mis geen update!

Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl