Home » Toelichting gegevens

Toelichting gegevens

De brommer ofwel bromfiets is de stap tussen de fiets en de motorfiets. De bromfiets is een voertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 45 km/h. De bromfiets kan beschikken over verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cc of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW.

Overdracht informatie

Binnen de Rijksdienst voor wegverkeer is de laatste datum die aan een voertuig wordt gegeven meestal de tenaamstelling, ofwel de dag dat het voertuig voor het laatst van eigenaar wisselde. (de dag dat de laatste eigenaar het voertuig verkreeg). De laatste tenaamstellingen:

Aantal overschrijvingen

  • 1.422
  • Dinsdag
  • 27 Jul
  • 1.380
  • Woensdag
  • 28 Jul
  • 1.491
  • Donderdag
  • 29 Jul
  • 1.594
  • vrijdag
  • 30 Jul
  • 1.425
  • Zaterdag
  • 31 Jul
  • 382
  • Zondag
  • 01 Aug

Maximale snelheid

In de Nederlandse wet is bepaald dat brom- en snorfietsen niet harder mogen kunnen dan de maximum constructiesnelheid zoals die staat vermeld op het kentekenbewijs en in het kentekenregister, vermeerderd met 5 km/uur. De maximale rijsnelheid is echter 45km/u, er mag nergens sneller worden gereden.

Bestuurder

Met ingang van de nieuwe wetregeling (artikel 2627.3) mag er vanaf Januari 2013 met de autotheorie (rijbewijs B) op de brom- en snorfietsen gereden worden

Rijbewijs

Tot 1996 mocht iedereen die 16 jaar of ouder was een bromfiets besturen.

In 1996 werd het bromfietscertificaat ingevoerd, dat verstrekt werd na het afleggen van een theorie-examen. Degenen die voor 1 juni 1980 geboren waren (en dus reeds het recht hadden een bromfiets te besturen) konden het certificaat zonder examen verkrijgen.

In 2006 werd het certificaat vervangen door een rijbewijs categorie AM. Het certificaat kon tot 1 oktober 2009 worden omgeruild voor een rijbewijs.

Sedert 1 maart 2010 is ook een praktijkexamen vereist om rijbewijs AM te verkrijgen. Bestaande rijbewijzen (waarvoor alleen een theorie-examen is afgelegd of voor degenen die voor 1 juni 1980 zijn geboren zelfs geen enkel examen) blijven geldig.

Met ingang van de nieuwe wetregeling (artikel 2627.3) mag er vanaf Januari 2013 met de autotheorie (rijbewijs B) op de brom- en snorfietsen gereden worden.

Meer informatie

 • Rijbewijzen RDW – link
 • Bromfiets Wikipedia – link
 • Bromfiets Rijksoverheid – link
Gegevens Betekenis
Aangedreven as Ja/Nee indicator die aangeeft of de betreffende as aangedreven is of niet.

Dit gegeven is alleen van belang voor bedrijfsauto’s en bussen met een wettelijk toegestane maximummassa boven de 3500 kg.

Aanhangwagen autonoom geremd  Deze categorie geeft aan hoe zwaar (in kilogram) een autonome geremde aanhangwagen maximaal mag zijn. Een autonome aanhangwagen is een aanhangwagen met minimaal een as aan de voorkant èn aan de achterkant, waardoor het voertuig zelfstandig op zijn wielen kan staan.
Aanhangwagen middenas geremd Deze categorie geeft aan hoe zwaar (in kilogram) een geremde middenasaanhangwagen maximaal mag zijn. Een middenasaanhangwagen is een aanhangwagen met 1 of meerdere assen in het midden.
Aantal assen Het aantal assen van een voertuig.
Aantal cilinders Het aantal cilinders waarvan de motor van het voertuig is voorzien. Bij zogenaamde wankelmotoren en elektrische motoren is dit gegeven niet gevuld.
Aantal deuren Het aantal verticaal scharnierende of horizontaal schuivende deuren waarmee een voertuig is uitgerust. Twee deuren die “tegen elkaar slaan” zonder middenstijl worden beschouwd als 1 deur.
Aantal staanplaatsen  Dit is het maximaal aantal aanwezige staanplaatsen in autobussen.
Aantal wielen Personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen en aanhangwagens: Het aantal wielen waarmee een voertuig is uitgevoerd.

Motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen: Het aantal wielen van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen waarvan twee op dezelfde as zijn gemonteerd worden als één wiel beschouwd, als de afstand tussen de twee middens van de contactvlakken (spoorbreedte) met de grond van deze wielen kleiner is dan 460 mm.

Aantal zitplaatsen Dit is het maximale aantal zitplaatsen dat technisch geschikt is om te worden gebruikt tijdens het rijden.
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig De afstand tussen de uiterste voorzijde van het motorrijtuig en het hart van de koppeling. Uitsluitend van toepassing op bedrijfsauto’s met MAX-MASSA-VRTG > 3500 kg voorzien van een koppeling. Indien meerdere afstanden mogelijk zijn, zijn deze opgenomen onder ‘bijzonderheden’.
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling Dit gegeven wordt alleen vastgelegd voor bedrijfsauto’s en aanhangwagens met een toegestane maximummassa die meer is dan 3500 kg. Dit is o.a. van belang voor de bepaling van de maximale lengte van het samenstel.

Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

Afwijkende maximum snelheid  Afwijkende maximale snelheid van een gekentekend voertuig.
As nummer Het nummer van de (fysieke) as vanaf de voorzijde van het voertuig gerekend. Bij pendelassen wordt het nummer bepaald van links naar rechts, gezien vanuit de rijrichting.
Brandstof Nationale code voor de brandstof dan wel energiebron van de motor van een voertuig. De codering en de bijbehorende tekst is als volgt:

 • B = Benzine
 • C = LNG (Liquefied Natural Gas)
 • D = Diesel
 • E = Elektriciteit
 • G = LPG (Liquefied Petroleum Gas)
 • H = CNG (Compressed Natural Gas, aardgas)
 • W = Waterstof
 • A = Alcohol

Elektriciteit is geen brandstof maar een energiebron. Echter om aan te kunnen geven dat het voertuig voorzien is van een elektromotor is er voor gekozen om de “E” te hanteren.

Brandstof volgnummer  Volgnummer waarmee de emissiegegevens bij een bepaalde brandstof in de gewenste volgorde kunnen worden getoond.
Brandstofverbruik buiten de stad Het brandstofverbruik in l/100 km, tijdens een gestandaardiseerde rit buiten de stad, getest op een rollenbank.
Brandstofverbruik gecombineerd Het brandstofverbruik in l/100 km, tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en rit buiten de stad, getest op een rollenbank.
Brandstofverbruik stad Het brandstofverbruik in l/100 km, tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en rit buiten de stad, getest op een rollenbank.
Breedte  De horizontale afstand tussen de twee verticale vlakken die evenwijdig lopen aan het middenlangsvlak van het voertuig en gaan door de uiterste linker- en rechterzijde van het voertuig, gemeten in de stand van rechtuitrijden op een horizontaal wegdek; de spiegels en de bevestigingsdelen daarvan worden buiten beschouwing gelaten. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek ‘Breedte’.

In het kentekenregister uitsluitend van toepassing op bedrijfsauto’s en aanhangwagens.

Bruto BPM BPM staat voor Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen. Dit is een belasting die eenmalig moet worden betaald door degene die als eerste een personenauto, bedrijfsauto, bus, driewielig motorrijtuig of motorfiets op zijn naam laat registreren.
Carrosseriecode Europese codering voor het carrosserietype van een goedgekeurd compleet of voltooid voertuig van de EEG-VRTG-CAT M, N of O.  Zie bijlage II van de richtlijn 2007/46/EG voor codering.
Carrosserietype Europese aanduiding voor het carrosserietype van een voertuig. Deze wordt vastgesteld tijdens de goedkeuring van een voertuig. Het gegeven wordt alleen vastgesteld bij voertuigen van de Europese voertuigcategorieën:

 • M1 (personenauto’s)
 • M2 en M3 (bussen)
 • N1-N3 (bedrijfsauto’s)
 • O1-O4 (aanhangwagens)
Catalogusprijs De catalogusprijs is gebaseerd op informatie van de importeur en is als volgt berekend: netto-catalogusprijs, verhoogd met de BTW en de BPM. Het registreren van de catalogusprijs is wettelijk verplicht voor voertuigen die vanaf 1 juli 2005 voor het eerst op naam gezet worden. U kunt deze catalogusprijs gebruiken als grondslag voor berekening bijtelling privé-gebruik auto in uw Belastingaangifte. De Belastingdienst maakt bij controle gebruik van de hier vermelde gegevens.
Categorie defect Deze omschrijving geeft op hoofdlijnen aan bij welk onderdeel van het voertuig problemen zijn geconstateerd. Meer informatie vindt u in het terugroepregister van de RDW:
Cilinderinhoud Dit is het totale volume van de verbrandingsruimte van de verbrandingsmotor van het voertuig, uitgedrukt in cm³.
Co2 uitstoot gecombineerd De gewogen uitstoot van CO2 in g/km van een plug-in hybride voertuig, tijdens een combinatie van een stadsrit en een rit buiten de stad, getest op een rollenbank. De waarde is berekend aan de hand van de uitstoot die ontstaat door eenmaal met lege accu’s en eenmaal met volle accu’s te rijden.
CO2 uitstoot gewogen CO2 uitstoot gemeten bij een op een rollenbank gemeten voertuig, van toepassing op een extern oplaadbaar hybride elektrisch voertuig, met een oplading van buitenaf gewogen gecombineerd volgens de berekening in de richtlijn.
Datum aanvang tenaamstelling Op deze datum is de laatste eigenaar of houder van het voertuig in het kentekenregister geregistreerd. De datum staat vermeld op het tenaamstellingsbewijs (deel IB) van het papieren kentekenbewijs of voorop het kentekenbewijs op creditcardformaat (de kentekencard), dat de RDW sinds 1 januari 2014 uitgeeft.

Met ingang van deze datum is de geregistreerde eigenaar of houder aansprakelijk voor de wettelijke voertuigverplichtingen zoals APK, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en houderschapsbelasting voor dat voertuig.

Datum eerste afgifte Nederland De datum die aangeeft wanneer het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.
Datum eerste toelating Dit is de datum die aangeeft wanneer het voertuig voor het eerst is geregistreerd (waar ook ter wereld).
Europese uitvoeringcategorie toevoeging Extra aanduiding bij een Europese voertuiguitvoering. Een ‘G’ achter de voertuigcategorie is de aanduiding voor ‘Geländefahrzeug’.
Europese voertuigcategorie Codering van de Europese voertuigcategorie. Zie ook voertuigcategorie.
Europese voertuigcategorie toevoeging Extra aanduiding bij een Europese voertuigcategorie. Deze wordt gebruikt om ‘e’ als toevoeging op L1 t/m L7 om 2/3-wielers volgens de codering van Richtlijn 2002/24/EG te onderscheiden van de ECEcodering voor voertuigen op minder dan vier wielen
Exportindicator Als een voertuig is geëxporteerd, zijn de gegevens hiervan nog twee jaar te raadplegen vanaf de exportdatum. De gegevens van een geëxporteerd voertuig worden door de RDW niet meer bijgewerkt.
Geluidsniveau rijdend Het geluidsniveau van een rijdend voertuig in dB(A), gemeten zoals voorgeschreven in de regelgeving. Voor elektrische en plug-in hybride voertuigen wordt dit gegeven niet vastgelegd.
Geluidsniveau stationair Het geluidsniveau van een stilstaand voertuig met draaiende motor in dB(A), gemeten bij het bijbehorende toerental zoals voorgeschreven in de regelgeving.

Voor elektrische en plug-in hybride voertuigen wordt dit gegeven niet vastgelegd

Handelsbenaming  Handelsbenaming van het voertuig zoals de fabrikant deze heeft opgegeven. De handelsbenaming kan afwijken van de aanduiding die op het voertuig te vinden is.
 Hefas  Indicator die aangeeft of een as geheven kan worden, d.w.z. zodanig omhoog  bewogen dat de wielen tijdens het rijden het wegdek niet raken. Deze mag alleen de waarde ‘J’ bevatten

 • voor bedrijfsauto als AS-NR-VRTG > 1 en AANT-ASSEN >= 3
 • voor aanhangwagen als AS-NR-VRTG > 0 en AANT-ASSEN >= 2.

In de andere gevallen moet de waarde ‘N’ zijn.

 Kenteken Kleur van het voertuig. De RDW registreert hoofdkleuren. Lichtblauw en donkerblauw vallen bijvoorbeeld onder dezelfde kleuraanduiding, namelijk ‘blauw’. Vanaf 1 juli 2014 registreert de RDW de volgende kleuren:

 • Oranje
 • Rood
 • Wit
 • Blauw
 • Groen
 • Geel
 • Grijs
 • Bruin
 • Crème
 • Paars
 • Zwart

De RDW registreert maximaal twee kleuren.

Laadvermogen Geeft aan hoe zwaar (in kilogram) de lading van bedrijfsauto’s en aanhangwagens mag wegen.
Lengte De horizontale afstand tussen twee verticale vlakken die loodrecht staan op het middenlangsvlak van het voertuig en gaan door de uiterste voor- en achterzijde van het voertuig, gemeten in de stand van rechtuitrijden op een horizontaal wegdek; spiegels, zonnekleppen en de bevestigingsdelen daarvan worden buiten beschouwing gelaten. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek ‘Lengte’.

In het kentekenregister uitsluitend van toepassing op – bedrijfsauto’s met MAX-MASSA-VRTG > 3500 kg en – aanhangwagens met MAX-MASSA-VRTG > 3500 kg. Indien variabele afstanden mogelijk zijn, worden deze ook onder bovenvermelde rubriek vermeld, maar in de informatie uitwisseling en de opslag worden ze tot de ‘bijzonderheden’ gerekend. In typegoedkeuringsregisters kan dit gegeven ook voorkomen bij bijv. personenauto’s.

Massa leeg voertuig Dit is de massa van een voertuig, uitgedrukt in kilogram, zonder passagiers en lading.

Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden

Massa rijklaar Personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen: Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram, met een voor 90 procent gevulde brandstoftank en een bestuurder (75kg).

Driewielige motorrijtuigen, motorfietsen, bromfietsen: Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram, met een voor 90 procent gevulde brandstoftank.

Aanhangwagens: Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram.

Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets)  De maximum constructiesnelheid is de snelheid die een bromfiets (technisch) maximaal kan behalen. Deze snelheid wordt bepaald door het ontwerp van de bromfiets. Voor bromfietsen is de maximale constructiesnelheid 45 kilometer per uur. In Nederland kennen we een bijzondere vorm van bromfietsen, de snorfietsen. Snorfietsen zijn herkenbaar aan de vermelding van een snelheid van 25 kilometer per uur of lager.
Maximum te trekken massa geremd Hiermee wordt aangegeven wat de wettelijk toegestane massa (in kilogram) van een getrokken geremde aanhangwagen maximaal mag zijn, ongeacht het type aanhangwagen. De RDW registreert dit gegeven bij personenauto’s.
Maximum te trekken massa ongeremd  Hiermee wordt aangegeven in kilogram wat de wettelijk toegestane massa van een getrokken ongeremde aanhangwagen maximaal mag zijn, ongeacht het type aanhangwagen.
 Merk Het merk van het voertuig zoals de fabrikant deze heeft opgegeven.
Milieuclassificatie (Emissie omschrijving) De RDW registreert bij bepaalde voertuigen binnen de Milieuclassificatie onder andere de Euroklasse. De Euroklasse is een indeling op basis van de mate van uitstoot van vervuilende stoffen. Binnen de nu vastgestelde Euroklassen kennen we Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, EEV en R.

Voor de numerieke waarden geldt: hoe hoger het getal, des te minder uitstoot van vervuilende stoffen. Zo betekent de waarde Euro 0 bijvoorbeeld dat het voertuig veel vervuilende stoffen uitstoot en de waarde Euro 5 betekent dat het voertuig minder vervuilende stoffen uitstoot.

De waarde EEV staat voor Enhanced Environmentally friendly Vehicle. Een EEV-voertuig stoot minder vervuilende stoffen uit dan Euro 5, maar meer dan Euro 6.

De waarde R staat voor “uitstoot deeltjes” minder dan 0,005 g/km. Alleen van toepassing op een personenauto of bedrijfsauto met een dieselmotor die niet voldoet aan Euro 5 of hoger.

In een aantal gevallen is geen waarde bekend of kan de RDW deze niet vaststellen

Milieuklasse EG goedkeuring (licht) Richtlijnnummer voor emissies van voertuigen waarop het voertuig is getoetst en goedgekeurd.
Milieuklasse EG goedkeuring (zwaar) Richtlijnnummer voor emissies van motoren waarop het voertuig is getoetst en goedgekeurd.
Nettomaximumvermogen Dit is het maximumvermogen, uitgedrukt in kW, dat de verbrandingsmotor kan leveren bij een bepaald toerental om een voertuig in beweging te brengen.
Nominaal continu maximumvermogen Het nominaal continu maximumvermogen, uitgedrukt in kW, dat de elektromotor kan leveren.
Omschrijving van de inrichting Omschrijving van de uitvoeringsvorm van de inrichting van een voertuig.
Openstaande terugroepactie indicator Als er sprake is van een kans op een defect en daarmee op gevaar, dan is dat voor de fabrikant van een voertuig reden een zogenoemde terugroepactie te organiseren. De fabrikant informeert de eigenaar aIs er een terugroepactie op een voertuig van toepassing is, meestal per brief. De fabrikant legt uit wat er aan de hand is en wat er aan het voertuig moet worden gedaan. Het is belangrijk dat de eigenaar ingaat op de terugroepactie van de fabrikant. Er is immers een kans op een mogelijk defect en dat raakt de veiligheid van de bestuurder, passagiers en medeweggebruikers.

De RDW publiceert terugroepacties sinds 1 november 2012. Vanaf deze datum wordt de fabrikanten gevraagd de RDW te informeren over de openstaande en herstelde voertuigen van georganiseerde terugroepacties.

Waarden Status terugroepactie(s)  Geen terugroepactie(s) geregistreerd: Het is de RDW niet bekend dat het voertuig door de fabrikant is teruggeroepen. Dit gegeven wordt ook weergegeven als de fabrikant de RDW heeft gemeld dat het voertuig naar aanleiding van een terugroepactie is hersteld.  Openstaande terugroepactie(s): De RDW is door de fabrikant geïnformeerd dat het voertuig is teruggeroepen. Er bestaat vanwege een kans op een defect een kans op gevaar voor de consument. Er kunnen meerdere terugroepacties op het voertuig van toepassing zijn. Als er meerdere terugroepacties van toepassing zijn, wordt hier alleen de nieuwste terugroepactie getoond. Meer informatie kunt u vinden door te zoeken in het terugroepregister van de RDW Herstelbedrijf heeft herstel gemeld: Het herstelbedrijf heeft de RDW gemeld dat het voertuig waarop een terugroepactie van toepassing was, gerepareerd is. Zodra de afmelding door de fabrikant is bevestigd verdwijnt de openstaande terugroepactie bij dit kenteken.

Oplegger geremd Deze categorie geeft aan hoe zwaar (in kilogram) een geremde oplegger maximaal mag zijn, als deze door de bedrijfsauto getrokken wordt.
Plaats chassisnummer Omschrijving van de plaats waar het chassisnummer (ook wel ‘VIN’, Voertuig Identificatie Nummer, genoemd) is ingeslagen, gezien vanuit de rijrichting.
 Plaatscode as Codering die aangeeft of het voertuig een vooras of achteras heeft.
 Retrofit roetfilter  Een roetfilter is een technische voorziening in een auto die een groot deel van de roetdeeltjes opvangt die dieselmotoren uitstoten. Die roetdeeltjes vervuilen de lucht en zijn schadelijk voor de gezondheid. Inbouwen van roetfilters levert dus een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Als een roetfilter achteraf (ook wel ‘Retrofit’ genoemd) is aangebracht in het uitlaatsysteem dan wordt dat in deze rubriek aangegeven. De RDW registreert de classificatie ‘Retrofit’ sinds medio 2006.

Een roetfilter kan bij personen- of bedrijfsauto’s met een dieselmotor ook al tijdens het fabricageproces (ook wel ‘af fabriek’ genoemd) van de auto worden ingebouwd. Deze situatie wordt weergegeven in de rubriek ‘Milieuclassificatie’.

Roetuitstoot De mate van vervuiling van de lucht die uit de uitlaat van een voertuig komt tijdens de vrije acceleratietest (roetmeting). De afname van het doorgelaten licht door het in het uitlaatgas aanwezige roet wordt als k-waarde aangegeven in m-1.
Spoorbreedte  Dit is de spoorbreedte van een as van een voertuig.

Met spoorbreedte van een as wordt de horizontale afstand tussen het hart van het linker- en rechterwiel van die as bedoeld, gemeten op het wegdek.

Een samenstel van wielen die op 1 wielnaaf zijn gemonteerd (dubbellucht) wordt dit geval aangemerkt als 1 wiel. De RDW legt dit gegeven alleen vast bij personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een wettelijk toegestane maximummassa niet meer dan 3500 kg.

Technische maximum massa voertuig De technisch toegestane maximummassa van het voertuig, opgegeven door de fabrikant. Deze is bepalend voor de technische voorschriften waaraan het voertuig wordt getoetst bij de eerste toelating.

Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

Technische toegestane maximum aslast De technisch toegestane maximummassa van de as, opgegeven door de fabrikant van het voertuig.
Toegestane maximum massa voertuig De wettelijk toegestane maximum massa van het voertuig, afgeleid van de technisch toegestane maximummassa van het voertuig. Zo nodig verminderd aan de hand van wettelijke bepalingen of op verzoek van de aanvrager van het kentekenbewijs.

Als dit veld niet gevuld is, kijk dan of deze waarde voorkomt onder het veld Bijzonderheden.

Toerental geluidsniveau Het aantal omwentelingen per minuut van de motor bij de meting van het geluidsniveau van een stilstaand voertuig

Bron: RDW – Beschrijving dataset Voertuigen 30 juni 2015

Mis geen update!

Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl